Zonnepanelen Zakelijk

Nadere omschrijving opdrachtgever:

MIA en Vamil zijn regelingen van de Ministeries van Financiën en Infrastructuur en Milieu. Agentschap NL en de Belastingdienst voeren de MIA en Vamil uit. Agentschap NL ondersteunt bij de samenstelling van de Milieulijst en verricht de technische controle van de aanvragen. De Belastingdienst controleert de belastingaangifte en bepaalt dan of MIAVamil mag worden toegepast. (Agentschap NL, februari 2013)